Ontdek gevaarlijke stoffen voor het te laat is

Ben jij werkzaam in besloten ruimtes zoals containers, silo’s, waterkelders of tunnelgemalen, kruipruimtes, scheepsruimen, riolen, kelders, open vaten, afgeschermde machinsecties, putten en voorraadtanks? Dat is uitdagend maar soms ook gevaarlijk werk vanwege de kans op bedwelming, verstikking of brand- of explosiegevaar. Of het nu gaat om zwavelwaterstof, methaan, of een te laag zuurstofgehalte, het is belangrijk dat dit ontdekt wordt voordat het al te laat is. Gelukkig kan dit eenvoudig door middel van gasdetectie.

Veiligheidsprotocol

Voordat met de meting kan worden begonnen is het belangrijk dat de in de besloten ruimte opgeslagen gevaarlijke stoffen (indien deze aanwezig zijn) eerst worden verwijderd uit de plaats en dat de toevoerleidingen naar de besloten ruimte zijn afgesloten, inclusief de roerwerken of andere bewegende delen. Daarna moet worden gekeken of de lucht in de besloten ruimte nog opnieuw gemeten moet worden bij de betreding en de werkzaamheden. Als alle benodigde veiligheidsmaatregelen zijn genomen dan kan er worden begonnen met de werkzaamheden.

Explosiegevaar

De zuurstofconcentratie moet het liefst 18% zijn want daaronder kunnen zich klachten voordoen. Bij een zuurstofgehalte van 8% of minder kun je al heel snel overlijden. Bij een zuurstofpercentage van 21% of hoger kan er sneller brand ontstaan. Door middel van de LEL-meter of multi gas meter kan direct worden vastgesteld of er sprake is van explosiegevaar. Het gevaar is wel dat de LEL-waarde niet voor alle plekken in de ruimte gelijk kan zijn en ook in iedere periode weer anders is. De grens voor een explosieve atmosfeer ligt op 10% van de LEL-waarde.